Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Aanmelden / Inschrijven

Bent u op zoek naar een school voor uw zoon/dochter?
Graag informeren we u over de procedure aanmelden en inschrijven.

Kinderen die 4 jaar worden

Bij de Margrietschool werken we niet met wachtlijsten! In principe is ieder kind welkom.
Uitgangspunt daarbij is dat we de zorg voor de kinderen die bij de Margrietschool ingeschreven staan waar kunnen maken.
Dat vraagt wel iets van onze organisatie. Graag weten we dan ook tijdig welke kinderen er bij de Margrietschool gaan instromen zodat we onder andere zorg kunnen dragen voor het plannen van huisvesting en voldoende leerkrachten kunnen werven.
Wanneer uw kind 2 jaar oud wordt is dat een mooie leeftijd om uw kind aan te melden.
U kunt dat doen door dit formulier te versturen. We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek (onder lestijd!). Tijdens dat gesprek informeren wij u over de werkwijze van de Margrietschool, krijgt u een rondleiding door een van onze gebouwen om een beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk en krijgt u een aanmeldformulier mee waarmee uw zoon/dochter aangemeld kan worden.

Procedure aanmelden/inschrijven in stappen:
  1. U vult dit formulier in om een persoonlijk kennismakingsgesprek aan te vragen.
  2. Wij nemen contact met u op om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken.
  3. Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij u over de werkwijze van de Margrietschool, krijgt u een rondleiding door een van onze gebouwen en ontvangt u een inschrijfformulier.
  4. U stuurt het volledig ingevulde aanmeldingsformulier naar de administratie van de school.
  5. Van de administratie ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
  6. Wanneer de samenstelling van een nieuwe instroomgroep bekend is en ook de leerkrachten bekend zijn ontvangt u een uitnodiging voor een informatie-avond.
  7. Tijdens de informatieavond maakt u kennis met de leerkracht(en) en met de ouders van andere kinderen die in de groep gaan instromen. Ook krijgt u dan praktische informatie en er worden 5 opstapmomenten gepland.
  8. Definitieve inschrijving gebeurt wanneer uw zoon/dochter 4 jaar is geworden en daadwerkelijk instroomt. 

Broertjes/zusjes van leerlingen van de Margrietschool

Uiteraard kunt u bovengenoemde procedure doorlopen. Ook kunt u er voor kiezen direct een anmeldingsformulier af te halen bij een van de directieleden. (of stuur een berichtje via deze link). Voor u gelden dan de stappen 4 t/m 8.

Kinderen die instromen in een hogere groep

Voor kinderen die instromen in een hogere groep geldt een vergelijkbare procedure als voor kinderen die 4 jaar worden. Ook hier geldt dat in principe ieder kind welkom is, plaatsing kunnen we echter niet bij voorbaat toezeggen! Belangrijk hierbij is dat we de zorg voor alle kinderen in een groep moeten kunnen waarmaken.
U kunt uw kind(eren) aanmelden via dit contactformulier en wij nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (onder lestijd). Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij u over de werkwijze van de Margrietschool en krijgt u een rondleiding door een van onze gebouwen.

Bij het kennismakingsgesprek is naast een directielid in principe ook de zorgcoordinator van de betreffende bouw aanwezig. Omdat het gaat om instroom in bestaande groepen vinden we het erg belangrijk om een goede inschatting te maken van de benodigde zorg. Ook is het belangrijk om in te schatten of en in welke groep wij de zorg voor een leerling kunnen waarmaken. Na het kennismakingsgesprek zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst.
Wanneer we tot de conclusie komen dat een leerling kan worden ingeschreven ontvangt u een aanmeldingsformulier. Het zorgteam van de Margrietschool beslist na aanmelding definitief over plaatsing, bijvoorbeeld in welke (parallel)groep een kind geplaatst wordt.

Contactformulieren

Formulier aanmelding leerling (aanvraag kennismakingsgesprek)
Formulier aanvraag aanmeldingsformulier broertje/zusje