Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Kindcentrum Margriet

In samenwerking met KMN Kind & Co is de Margrietschool een kindcentrum waar naast onderwijs ook diensten in het kader van kinderopvang aanwezig zijn.

Wanneer u gebruik wil maken van voorschoolse of naschoolse opvang of u wilt uw kind aanmelden voor de peutergroep, dan kunt u dit rechtstreeks doen via de website van KMN Kind en Co. Ook kunt u nadere informatie krijgen bij de directie van de school.

De verschillende opvanggroepen zijn gehuisvest in de schoolgebouwen aan de Alpenstraat en Oeralstraat. Medewerkers van Margrietschool en KMN Kind en Co geven ook gezamenlijk vorm aan de wijze waarop kinderen begeleid worden. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak (incl gezamenlijke scholing) met betrekking tot schoolcultuur en pedagogisch klimaat.

Voor meer informatie over de mogelijkheden:

Peutergroep Bubbels (2-4 jaar):
https://www.kmnkindenco.nl/psz/peutergroep-bubbels/

BSO Belhamels (4-7 jaar):
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-belhamels/

BSO Bergbeklimmers (7-12 jaar):
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-bergbeklimmers/