Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Leerplicht/Verlof

 

leerplichtwet

De kinderen bij ons op school vallen onder de leerplichtwet. Leerplicht betekent dat kinderen verplicht zijn naar school te gaan. Ouders zijn verplicht hen in te schrijven op een school en ze moeten ervoor zorgen dat hun kind ook daadwerkelijk naar school gaat. De ouders worden er dan ook op aangesproken als hun kind niet naar school gaat. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand dat een kind 5 jaar is geworden (15 september jarig is dus vanaf 1 oktober leerplichtig). de meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Voor vierjarigen geldt de leerplicht niet. Uiteraard zijn er verlofmogelijkheden als er bepaalde omstandigheden zich voordoen. Bijv. huwelijk van bloed- of aanverwanten, 25-jarig huwelijksjubileum van ouders, begrafenissen etc.
Meer informatie over leerplicht kunt u nalezen via www.leerplicht.net
 

aanvragen verlof

Om verlof aan te vragen maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier. (link)