Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Medezeggenschapsraad

Wilt u een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even aan bij de secretaris. De notulen van de MR zijn openbaar en zijn beschikbaar via de website van de Margrietschool.

De MR van de Margrietschool bestaat uit vier ouders en vier teamleden:

 
Ouders   Teamleden  
 Marja Verwoerd
 Voorzitter 
 Lees hier haar introductie
 Inge Spierenburg
 Plv voorzitter
 Lees hier haar introductie
 

 Michiel van Efferen
 Secretaris 
 Lees hier zijn
introductie

 Jeanke van Reenen
 Notulist
 Lees hier haar
 introductie
 Sandy Ruikes
 Lid
 Lees hier haar introductie
 Annelies Minnaard
 Lid GMR
 Lees hier haar
 introductie
 Edgar de Reus
 Lid 
 Lees hier zijn introductie
 Sander Willems
 Lid
 Lees hier zijn
 introductie


De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het schoolbeleid te maken. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand)veiligheid. In praktische zin is de MR actief betrokken bij de aanname van nieuwe leerkrachten.

De MR heeft twee rechten:

1. Instemmingsrecht
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

2. Adviesrecht
Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
 
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op de website van de WMS vindt u achtergrondartikelen en uitgebreide informatie over de Wet medezeggenschap op scholen. De MR brengt in het najaar een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage in de school en zijn te vinden op de website van de school. Ook kunt u deze opvragen bij de secretaris van de MR of via het contactformulier.

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Het bestuur van SPCO Groene Hart heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geÔnstalleerd. De raad behartigt de gemeenschappelijke en bovenschoolse belangen van de ouders en het personeel van de 12 bij de SPCO aangesloten basisscholen. Net als de MR heeft de GMR instemmings- en adviesrecht. Per onderwerp is vastgesteld welk recht van toepassing is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar teamleden en ouders.

Onderwerpen waar de GMR over mee praat zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, de ouderbijdrage, de bestuurlijke samenwerkingsverbanden, het bovenschools formatieplan, de nieuwe managementstructuur en het arbeidsomstandighedenbeleid (arbo). De vergaderingen van de GMR zijn niet openbaar. Contact met ouders en teamleden verloopt via de GMR-vertegenwoordigers in de eigen MR.
 

Michiel van Efferen
Mijn naam is Michiel van Efferen. Ik ben 44 en samenwonend met Minke Hietbrink, Joris uit groep 7A en Emma uit groep 5A. In mijn dagelijks werk bereid ik het werk voor en begeleid ik 18 monteurs in de elektrotechniek en in het bijzonder voor de ICT-afdeling. Een drukke en dynamische baan waar het allemaal draait om snelheid. De vrije tijd wordt gebruikt voor kinderen, klussen, lezen en kamperen.
Minke en ik wonen inmiddels 12 jaar in Woerden en inmiddels alweer 6 jaar draaien we mee op de Margrietschool. Een school die op ons overkomt als een betrokken en persoonlijk school met een prima kwaliteit. Sinds augustus 2011 zit ik in de MR. Deelnemen in de MR betekent dat je invloed kan uit oefenen op beleid wat direct je kind raakt. Ik zal er dan ook voor proberen te zorgen dat dit beleid in het belang van de kinderen is maar ook dat de leerkrachten een fijne werkomgeving houden.

Annelies Minnaard
Ik ben Annelies Minnaard en sinds een aantal jaar leerkracht op de Margrietschool. Dit schooljaar werk ik in groep 3. Daarnaast ben ik dit schooljaar actief in de MR. Ik vind dit een leuke manier om meer mee te kunnen denken rondom het beleid van de Margrietschool. Zo leer ik de school weer op een nieuwe manier kennen. Verder ben ik ook lid van de GMR van de stichting SPCO. Hierin ben ik bezig met het meedenken over het beleid op stichtingsniveau. Ik doe dit nu al drie jaar met veel plezier. In mijn vrije tijd geniet ik vooral van het lezen van een boek of lekker kletsen en winkelen met vriendinnen.

Jeanke van Reenen
Mijn naam is Jeanke van Reenen. Ik ben getrouwd en heb twee lieve kinderen van 8 en 11 jaar oud. Ik werk met veel plezier op de Margrietschool. Momenteel geef ik les in groep 5. Sinds september 2014 ben ik MR-lid geworden. Dit omdat ik nog meer betrokken wil zijn in wat er speelt binnen de school. Ik vind het belangrijk om samen met de andere betrokkenen mee te denken en te praten over zaken die de school aangaan.

Edgar de Reus
Mijn naam is Edgar de Reus, getrouwd met Jacqueline en we hebben drie knullen, BjŲrn (groep 6), Luuk (groep 4) en Sepp (groep 1). Ik kom uit een echte onderwijsfamilie, maar ben zelf niet werkzaam in het onderwijs. Het bedrijf waarvoor ik werk, opereert op het snijvlak van finance en IT (inrichting financiŽle consolidatie systemen). Zelf ben ik verantwoordelijk voor een consultingteam en service portfolio in opbouw.
Voor mij is belangrijk dat de school een leuke, veilige, sociale en leerzame omgeving is voor zowel het personeel als ouders en bovenal de kinderen. Ik hecht er waarde aan dat kinderen zich naar eigen vermogen en op eigen wijze kunnen ontplooien. Ruim vier jaar heb ik zitting gehad in de ouderraad van KDV de Boomgaard en heb daar ervaring opgedaan met medezeggenschap. In mijn vrije tijd zijn mijn vrouw en ik vooral druk met de kinderen, daarnaast probeer ik met enige regelmatig een rondje te gaan hardlopen en bezoek ik graag een concert.

Sandy Ruikes
Na diverse jaren de leerkrachten te hebben ondersteund als groepsouder en lid te zijn geweest van de oudercommissie van de BSO, neem ik nu graag deel aan de Medezeggenschapsraad om zo als ouder actief te kunnen participeren in de beleidsbepaling van onze Margrietschool. 
De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen school, leerkrachten en ouders en voor mij de perfecte manier om binding te houden met de school. Ik ben Sandy Ruikes en moeder van Jorik (2e jaar Kalsbeek) en Timon (groep 8). Na mijn studie aan de HTS Technische bedrijfskunde/specialisatie Informatica, werk ik nu als Director Operations bij Reports. In de tijd die overblijft, vind je mij bij de yoga, bij de crossfit of lekker buiten aan het wandelen. 

Inge Spierenburg
Mijn naam is Inge Spierenburg. Ik woon samen met mijn vriend, twee kinderen en twee katten in Woerden.
Sinds 2006 ben ik werkzaam op de Margrietschool. Van 2008 tot 2011 heb ik naast mijn werk de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd. Met deze opleiding heb ik mij verder geprofessionaliseerd in zorg in de klas. Na verschillende groepen in midden- en bovenbouw lesgegeven te hebben, sta ik nu voor groep 6. 
Ik geniet van het werken met de kinderen, ouders  en  het enthousiaste team van de Margrietschool.
Sinds januari 2013 zit ik in de MR omdat ik het leuk om mee te praten over beleid en ontwikkelingen binnen de school.
In het weekend vind ik het leuk om uitgebreid te koken met mijn vriend. Daarnaast dans ik een avond in de week en probeer ik ook een avond naar de sportschool te gaan of buiten hard te lopen. In de mei- en zomervakantie zijn mijn vriend en ik in ItaliŽ te vinden.

Marja Verwoerd
Mijn naam is Marja Verwoerd. Ik ben getrouwd met Wim van Duuren en de moeder van Noor, Roos en Wim (jr). Noor zit op de Margrietschool in groep 7. Wim en Roos zitten op het Coornhert Gymnasium in Gouda. We hebben al heel wat jaren Margrietschool achter de rug en maken met de jongste nog een paar jaar mee. Die ervaring met de Margrietschool, met veel plussen en enkele aandachtspunten, gebruik ik voor Noor ťn alle andere ouders als oudervertegenwoordiging in de MR.
Mijn werk als zelfstandig adviseur/projectmanager voor het gebruik van ICT in de zorg is heel divers. Het raakt uiteraard ICT maar ook financiŽn, communicatie en aansturing van medewerkers. Wat betreft oudervertegenwoordiging heb ik ervaring opgedaan in de Centrale Oudercommissie van Kinderopvang Triangel, waarvan de laatste paar jaar als voorzitter. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met zwemmen als voorzitter van de zwemcommissie, coach en als zwemster!

Sander Willems
Sinds het schooljaar 2006-2007 ben ik werkzaam als leerkracht op de Margrietschool. In dat jaar begon ik in groep in 6. Daarna heb ik altijd lesgegeven aan groep 8 of een combinatie van groep 7 & 8. Het werken met de oudste kinderen op de basisschool vind ik leuk. Het is een uitdaging de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Dit jaar zit ik voor het eerst in de MR. Het is interessant om bezig te zijn met allerlei ontwikkelingen binnen de Margrietschool. In de eerste vergaderingen met MR, heb ik gemerkt dat er een positieve en actieve groep ouders in zit. Ik vind het leuk om daar als leerkracht onderdeel van uit te maken.