Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Plaatsingsprotocol Passend Onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs is er voor plaatsing van leerlingen op scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband 'Passenderwijs' een plaatsingsprotocol.

Klik hier om het plaatsingsprotocol te downloaden of kijk voor de meest actuele versie op www.passenderwijs.nl 

Specifiek voor het onderwijs aan vluchtelingkinderen (statushouders) is aanvullende een kadernotitie opgesteld om een passend onderwijsaanbod te realiseren.
Klik hier om deze kadernotitie te downloaden.