Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

buitenschoolse activiteiten

Een aantal malen per schooljaar worden er activiteiten georganiseerd die buiten de school plaats vinden, in overleg met de groepsouders zorgen we ervoor dat er voldoende begeleiding is voor de leerlingen. Uw inzet is daarbij onontbeerlijk. Via een formulier dat aan het begin van het schooljaar ingevuld wordt, roepen we u op voor begeleiding en stellen we onze ‘ouderhulplijst’ samen. Zie ook ‘Excursies’.