Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Bijbelverhalen 4 sept - 13 okt: Als ik jou was...

24 augustus 2017
‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders doen… 

 

Beste ouders/verzorgers,


‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders doen… 
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend van rol gewisseld in de verhalen.

Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.

De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag je ontdekken hoe God mensen trouw blijft. ‘Als ik jou was zou ik het doen!’


Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag