Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Jeugd Avond4daagse

29 maart 2016
Ook dit schooljaar zijn er weer ouders die vrijwillig de jeugdavondvierdaagse voor de leerlingen van de Margrietschool organiseren.

Woerden, 21 maart 2016

Betreft: Jeugdavondvierdaagse
 
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Ook dit schooljaar zijn er weer ouders die vrijwillig de jeugdavondvierdaagse voor de leerlingen van de Margrietschool organiseren.

De jeugdavondvierdaagse wordt gehouden van 23 t/m 26 mei 2016. Deelname staat open voor kinderen van 5 jaar t/m groep 6, het inschrijfgeld is € 4.00 per kind.
Omdat we er van uitgaan dat het aantal deelnemers van de Margrietschool erg groot is, willen wij ook dit jaar per groep/klas, 1 groepscoördinator die elke avond meeloopt en controleert of de groep compleet is. Ook gaan we er vanuit dat elke ouder minimaal 1 avond meeloopt als begeleider.
 
Inschrijven en betaling, bij voorkeur gepast, kan op de volgende data in de hal van school in de Alpenstraat:
dinsdag 29 maart van 8.15 - 8:40 uur
donderdag 31 maart van 8.15 - 8:40 uur

Neem het ingevulde opgaveformulier mee! (download)
 
Voor alle vragen en opmerkingen verzoeken wij u vriendelijk alleen contact op te nemen met ons en niet met de leerkrachten.
 
Starttijden en Startplaatsen;
Maandag    23 mei                    18.30 Boekentuin Snel en Polanen 
Dinsdag      24 mei                   18.30 Wijkpark Molenvliet
Woensdag  25 mei                    18.30 Speelveld V. van Goghlaan
Donderdag 26 mei vanaf 19.00 verzamelen op het Exercitieveld. Het defilé start om 19.30
 
Met vriendelijke groet,
 
Gido Laeven  06-37606607
Marielle Pellikaan  06-20629671

 

NB. Te laat aangemelde kinderen kunnen zich ná 9 april alsnog  inschrijven. Deze worden dan de 1e avond aangemeld. De kosten hiervan bedragen €8,00
 
DOWNLOAD HIER HET OPGAVEFORMULIER VOOR DE JEUGDAVOND4DAAGSE