Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vakanties 2015-2016

17 april 2015
Het vakantierooster op de website is aangepast met de data voor het schooljaar 2015-2016. Naast een tweede week meivakantie is er volgend schooljaar een extra lesvrije week voor de leerlingen in de groepen 1-4. Mede als gevolg van de veranderde schooltijden is er iets meer ruimte voor vakantiedagen. De verwachting is dat vanaf cursusjaar 2016-2017 deze extra ruimte beschikbaar komt voor leerlingen in alle groepen.