Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Schoolreis 17 september 2015

21 mei 2015
Op donderdag 17 september 2015 hopen we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. De schoolreiscommissie heeft dit jaar als bestemming gekozen:


De kosten voor deze schoolreis zijn 20 euro per kind.
Wij vragen u dit bedrag z.s.m. maar uiterlijk voor 1 juni a.s. over te maken naar rekeningnummer NL71RABO01222.69.217  t.n.v SPCO/ OR Margrietschool o.v.v. schoolreis 2015, de huidige groep en de voor- en achternaam van uw kind(-eren).
 
De kinderen die nu in groep 2 zitten en volgend schooljaar naar groep 3 gaan, moeten dus ook betalen!
De huidige groep(en) 7 worden groep 8 en gaan dus niet mee op schoolreis.
 
Meer informatie over de schoolreis volgt na de zomervakantie.
Wij hopen op een geslaagde schoolreis!
 
Met vriendelijke groet,
 
Annemiek Reichenfeld
Aino de Jong
Edith de Groot
Patricia Hendriks
Juf Katinka

Juf Nanda
Juf Loes