Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouders betrokken bij leerlingvolgsysteem sociale competenties

05 oktober 2015
De Margrietschool werkt met een leerlingvolgsysteem mbt sociale competenties. Uniek aan dit systeem in de groepen 5-8 is dat de gezichtspunten van leraar, leerling en ouder naast elkaar een completer beeld geven.
Enkele jaren geleden heeft het team van de Margrietschool gezocht naar een goed instrument om sociale competenties van leerlingen in kaart te brengen en te volgen. Daarbij vonden we het vooral van belang dat het mogelijk is om sociaal gedrag van leerlingen vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Hoe de leerling naar zichzelf kijkt vonden we van belang.
 
Ons digitale kwaliteitszorgsysteem WMK-PO kent ook een module sociale competenties leerlingen (LVS SEO). In 2011 hebben we hebben een experiment gedaan met de vragenlijst die hierbij hoort.
Deze vragenlijst hebben we verbeterd en is sindsdien ingevuld door de leerkracht, de leerling en door ouders. De vragen zijn voor leerkracht, ouder en kind hetzelfde. Ze zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de leerling.
 
Ouders ontvangen ook dit jaar voor iedere leerling in groep 5-8 inloggegevens om de digitale vragenlijst voor hun kind te benaderen. (per leerling is er 1 login voor ouders beschikbaar indien van toepassing wordt deze door de leerkracht verstrekt aan de verzorgende ouder).

We verzoeken vriendelijk om uiterlijk 23 oktober 2015 de vragenlijst in te vullen. Het zijn slechts enkele vragen en het kost u hooguit enkele minuten tijd.
 
Indien nodig zullen de uitkomsten van de vragenlijsten onderdeel zijn van het 10-minutengesprek in november. Wanneer gezichtspunten van ouders, leraar en leerling opvallend uiteen lopen kan dit aanleiding zijn voor een verhelderend gesprek. U ontvangt in dat geval daarvoor  vanzelfsprekend een uitnodiging.
 
School en ouders hebben gezamenlijk hetzelfde belang als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. We hopen dat deze werkwijze bijdraagt om nog meer vanuit een gezamenlijk beeld te kunnen werken. Het motto van de Margrietschool is tenslotte: SAMEN GROEIEN BLOEIEN.


KLIK HIER OM NAAR DE INLOGPAGINA TE GAAN