Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Hoogbegaafdenbeleid Margrietschool

03 december 2013
In de afgelopen jaren heeft de Margrietschool veel ervaring opgedaan in het werken met (hoog)begaafde leerlingen op de school. Na een gedegen onderzoeksfase zijn kennis en ervaringen vertaald in een beleidsdocument. Momenteel vinden groepsconsultaties plaats. Informatie over de invulling van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen bij de Margrietschool is nu ook te vinden op de website.


In de afgelopen jaren heeft de Margrietschool veel geŽxperimenteerd met en ervaring opgedaan in het werken met (hoog)begaafde leerlingen op de school. Binnen de groepen werd met behulp van verschillende materialen uitdaging aangeboden aan deze leerlingen, lesstof werd gecompact en er is op de school enkele jaren gewerkt met een plusgroep (het Zwaluwproject). Deze ervaringen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een gedegen hoogbegaafdenbeleid voor de school.
 
In het schooljaar 2012-2013 heeft het onderzoeksteam hoogbegaafdheid al die ervaringen naast elkaar gelegd en is er in samenspraak met het team van de school beleid ontwikkeld om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de (hoog)begaafde leerlingen. In juni jl. is dit beleidsdocument grondig doorgenomen met Eleonoor van Gerven (hoogbegaafden specialist). Op basis van haar adviezen is het beleid bijgesteld.
 
In september jl. is het implementatietraject van dit beleid binnen de school gestart. Momenteel houden enkele leden van het onderzoeksteam consultaties in de groepen m.b.t. het thema hoogbegaafdheid. Op basis van de bevindingen van deze consultaties zal het beleid indien nodig worden aangescherpt.
 
Uiteraard zal bijstelling op basis van ervaringen nodig blijven maar voor nu ligt er (dus) al een mooie basis van waaruit  de school aan het werk is. Via de website (LINK) kunt u meer informatie vinden over de invulling van het onderwijs aan de hoogbegaafde leerlingen van de Margrietschool.