Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Nieuwe ontwikkelingen in 2014-2015

16 juli 2014
In het afgelopen schooljaar is er bij de Margrietschool weer veel ontwikkeld en zijn onderzoeksteams van leraren aan het werk geweest om de dagelijkse praktijk te verbinden aan nieuwe inzichten. Een paar ontwikkelingen die in 2014-2015 actueel zijn willen we noemen.
vooruitblik nieuwe schooljaar


informatieavond
Dit schooljaar krijgt de informatieavond begin oktober een nieuwe opzet.
We organiseren dit op 1 avond. Naast groepsinformatie in en over de groep van uw zoon/dochter zijn er daarnaast ook infoshops waarin we meer uitleg geven over ontwikkelingen die groepsoverstijgend zijn. We denken daarbij aan informatie over Passend Onderwijs, Ouderportaal, Margriet Trainingen, gebruikte methodes, mediawijsheid e.d.
Aan het begin van het schooljaar zult u hier een uitnodiging voor ontvangen.
In de maand september zijn er eerst nog de gebruikelijke overdrachtsgesprekken.

rekenmethode
Onze rekenmethode 'Pluspunt' was na bijna twaalf jaar dringend aan vervanging toe. Na uitgebreid onderzoek naar moderne methoden die aansluiten bij de leerlingenpopulatie van de Margrietschool werken de groepen 3 t/m 6 vanaf 2014-2015 met de nieuwe rekenmethode 'de wereld in getallen'. Voor de groepen 7 en 8 kiezen wij ervoor om de schoolloopbaan met de huidige methode 'Pluspunt' af te maken.
In een van de infoshops bij de informatieavond nieuwe stijl zullen we ook meer vertellen over deze nieuwe methode.

ontwikkeling ouderportaal en rapportage
In het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ouderbetrokkenheid en rapportage zodanig vorm te geven dat het beter aansluit bij de wensen en behoeften van deze tijd.
Ons leerlingadministratiesysteem heeft ook een module 'ouderportaal' waar we tot op heden geen gebruik van hebben gemaakt.
In dit schooljaar willen we het portaal gefaseerd openstellen.
Informatie en gegevens van leerlingen zijn hierdoor altijd en overal voor ouders toegankelijk. Denk bijvoorbeeld aan toetsresultaten.
Door te gaan werken met dit (inmiddels op steeds meer scholen beproefde) ouderportaal kunnen we de administratieve last van het samenstellen van een rapport voor leerkrachten beperken tot 2x per jaar, parallel aan de toetsperiodes van het leerlingvolgsysteem. We kiezen er wel voor om de frequentie van de 10-minutengesprekken te houden zoals die is.
Op de jaarkalender die in de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt meegegeven en ook op de site komt te staan kunt u de data hiervan terugvinden.
Na de zomervakantie gaan we de toegang tot het ouderportaal gefaseerd inrichten. Tijdens de informatieavond willen we in een van de infoshops een eerste indruk geven van het ouderportaal. In de week na de herfstvakantie organiseren we ook een aparte ouderavond voor iedereen over dit onderwerp.