Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Gezocht: Oud papier ophalers schooljaar 2014-2015

04 september 2014
Ook komend schooljaar gaan we voor de school weer het oud papier in de wijk ophalen. De opbrengst van het oud papier is na de ouderbijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor de Ouderraad. De opbrengst komt dus ten goede aan de activiteiten voor uw kind(eren)!
 
Nog even om uw geheugen op te frissen over het ophalen van het oud papier en natuurlijk voor de nieuwe ouders op de Margrietschool.
Er wordt door twee ploegen (één van de Regenboogschool en één van de Margrietschool) elke 3 weken oud papier opgehaald in de wijk. Ons streven is om zoveel mogelijk data te plannen buiten de vakanties om. Dus niet meer de zaterdag voor een vakantie en niet de zaterdag in een vakantie. Met deze aanpassingen hopen we meer ouders bereid te vinden om te helpen.
 
We beginnen om 09.00 uur en eindigen meestal rond 11.30 uur. Elke ploeg bestaat uit 3 personen waarvan er één met eigen auto met trekhaak rijdt. De aanhanger is geregeld.
 
 
De ophaaldata voor 2014/2015 zijn;
 
2014:  6/9, 27/9, 18/10 (deze 3 data zijn al ingeroosterd!)  8/11, 29/11, 20/12
2015:  10/01, 31/1  21/2, 14/3, 28/3, 18/4, 9/5, 30/5, 20/6, 3/7, 29/8, 19/9, 10/10, 31/10
           21/11, 12/12
 
Op onderstaand strookje (klik hier om te downloaden) kunt u aangeven hoeveel keer u maximaal wilt ophalen en op welke data u kunt/wilt. Wij hopen dat veel (nieuwe) ouders zich aanmelden zodat het aantal keren oud papier ophalen per persoon beperkt blijft!! Met 1 of 2 keer uw hulp zijn we al heel blij!
 
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
 
Met hartelijke groet,
Namens de Ouderraad van de Margrietschool,
 
Ben van Leeuwen                              Marian Vink                                        Annemiek Reichenfeld    
0348-752959/06-40289757            0348-419794/06-21258793            0348-424066/06-20021432
stuur een email                   stuur een email                           stuur een email
 
 
Naam: ____________________________________________
Adres:____________________________________________
Tel.nr:___________________/06-______________________
Emailadres:________________________________________
Maximaal:____________ keer
Auto met trekhaak:  ja / nee
Alleen als loper / alleen als rijder / zowel lopen als rijden
 
Graag de data omcirkelen wanneer u zou kunnen helpen. (Liefst meer dan het maximaal aantal keer dat u kunt helpen i.v.m. het maken van het rooster. Bij voorbaat dank hiervoor.)
 
2014:   8/11, 29/11, 20/12
2015:  10/01, 31/1  21/2, 14/3, 28/3, 18/4, 9/5, 30/5, 20/6, 3/7, 29/8, 19/9,
            10/10, 31/10, 21/11, 12/12
 
Dit strookje graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 25 september a.s. inleveren bij de leerkracht. Of mail een van de contactpersonen.