Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouderbijdrage 2014-2015

01 oktober 2014
Hierbij treft u een brief aan voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de Margrietschool betreffende de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015. Ook dit jaar is deze niet verhoogd. De ouderbijdrage is opnieuw vastgesteld op 25,50 per kind. Wij verzoeken u vriendelijk deze jaarlijkse bijdrage over te maken op rekening NL71RABO0122269217 t.n.v. SPCO Groene Hart Margrietschool inzake OR. Vermeld hierbij svp de naam en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk dank!

Woerden, oktober 2014
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Het schooljaar is in volle gang en om de kinderen ook dit jaar weer een extra leuk jaar te geven, vragen wij u de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Binnen het schoolbudget is zeer weinig tot geen ruimte voor extra activiteiten. Al deze activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage gefinancierd. Ook het geld dat verkregen wordt met het ophalen van het oud papier wordt aan deze extra activiteiten besteed.
 
De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. De ouderraad zet zich met veel enthousiasme in voor activiteiten zoals de Kerst- en Paasviering, het Sinterklaas- en Kleuterfeest, de schoolreis en diverse excursies. Ook voor de schoolbibliotheek wordt een bedrag gereserveerd. Verder worden de bijdragen aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Woerden (KUVO) en de Stichting Schoolsport Woerden betaald, zodat kinderen kennis kunnen maken met theater en deel kunnen nemen aan sportdagen. Voor de kinderen zijn dit momenten die hun basisschooltijd bijzonder maken.
 
Als ouderraad hebben wij ervoor gepleit om de ouderbijdrage, die vanuit SPCO jaarlijks wordt vastgesteld, ook dit jaar niet te verhogen. Een hogere bijdrage blijft uiteraard zeer welkom.
 
Wij vragen u om de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken onder vermelding van de naam en groep(en) van uw kind(eren).
 
Ouderbijdrage 2014/2015             25,50 per kind
Te betalen voor                           31 oktober 2014
Rekeningnummer:                       NL71RABO0122269217
Ten name van:                            SPCO Groene Hart, Margrietschool inzake OR                                                    

Indien u de ouderbijdrage in termijnen wenst te betalen, verzoeken wij u contact op te nemen.
Ook met andere vragen bent u uiteraard van harte welkom. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Namens de Ouderraad,
 
Lex Veldkamp (penningmeester)                   Rijk van Ommeren (directeur)
Tel.  460 350                                               Tel: 431 791
Email: lex.veldkamp@ziggo.nl                       email: rijk.vanommeren@spco.nl


KLIK HIER OM DEZE BRIEF TE DOWNLOADEN