Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Evaluatie 5 gelijke dagen

03 december 2014
Met ingang van dit schooljaar zijn de schooltijden van de Margrietschool aangepast. We werken nu met het zgn. 5-gelijke-dagen model. Middels een korte peiling via de website vragen we uw feedback. Tot uiterlijk 15 december 2014 kunt u de peiling invullen. Alvast bedankt!

KLIK HIER om de korte peiling direct in te vullen


Evaluatie gestart bij de leerlingen
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de evaluatie van het 5-gelijke-dagen model. We zijn daarbij gestart bij de kinderen. We hebben hen in hele korte mini-interviewtjes gevraagd wat ze van de nieuwe schooltijden vinden en hoe dat nu gaat met lunchen.

Enkele uitspraken van kinderen:
"Leuk, omdat je met de juf eet. Met Kapla spelen is leuk, trappetjes kun je ermee maken. Stil zijn is niet moeilijk." (leerling groep 3)
"Ik vind het continu rooster stom, ik kan niet meer bij mijn papa en mama eten. 2 uur uit vind ik wel leuk" (leerling groep 6)
"Leuk, thuis kon ik wel andere dingen doen. Ook eet ik andere dingen op brood, want niet alles is lekker om op brood mee te nemen. Je moet niet iets vergeten, want dat kun je nu niet meer 's middags meenemen. Fijn dat we om 2 uur uit zijn!" (leerling groep 8)


Voor de volledige lijst met uitspraken van kinderen, klik hier

Ook in de leerlingenraad hebben we hierover gesproken.
De meningen zijn verdeeld over de woensdagmiddag. Kinderen vinden het jammer dat ze op woensdagmiddag niet meer de hele middag vrij zijn. Daar staat tegenover dat ze nu wel het gevoel hebben elke middag vroeg klaar te zijn met school en dat is wel weer fijn.
Over het lunchen in de klas zijn de meningen minder verdeeld. De leerlingenraad was het erover eens dat wat juffen en meesters 'rustige muziek' noemen vaak niet hun smaak is. Een rustig moment helpt wel om goed te kunnen eten, maar wat meer variatie in de keuze van muziek tijdens het eten is erg welkom.


Schoolmelk
Bij de invoering van het 5-gelijke-dagen model is door ouders gevraagd de mogelijkheid van schoolmelk te onderzoeken. Campina biedt schoolmelk aan. Daarvoor moet er per bezorglocatie voldoende belangstelling zijn. Ook moet het voor de school organisatorisch haalbaar zijn. In deze brief (downloadlink) leest u meer over het aanbod van Campina schoolmelk.
In de peiling hebben we ook een vraag opgenomen om uw eventuele belangstelling hiervoor te peilen.KLIK HIER om de korte peiling in te vullen