Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouders positief over nieuwe schooltijden

08 januari 2015
In de maand december 2014 hebben we een korte peiling gehouden onder ouders van leerlingen van de Margrietschool. Van 78 gezinnen hebben ouders de peiling ingevuld. De respons is daarmee ruim 25%. Gemiddeld geven de 78 respondenten het nieuwe schooltijdenmodel een 7,53. Lees meer voor de highlights en/of download het document met de uitkomsten van de peiling.

Inleiding

In de maand december 2014 hebben we een korte peiling gehouden onder ouders van leerlingen van de Margrietschool.

Naast 3 open vragen: ‘Wat spreekt u aan in het nieuwe schooltijdenmodel?’, ‘Waar loopt u nog tegenaan?’ en ‘Welke suggesties hebt u ter verbetering?’ hebben we ouders eerst de vraag gesteld: ‘Hoe waardeert u het 5-gelijke-dagen model (uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10)?’

Tevens hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om onder de respondenten belangstelling voor schoolmelk te peilen. Dit was een verzoek van enkele ouders bij de invoering van het nieuwe schooltijdenmodel.
Om zicht te krijgen op de waardering uitgesplitst naar jongere en oudere kinderen hebben we ouders gevraagd aan te geven of zij kinderen hebben in groep 1-4 en/of in groep 5-8.Uitkomsten peiling

Respons
Van 78 gezinnen hebben ouders de peiling ingevuld. De respons is daarmee ruim 25%.


Waardering 5-gelijke-dagenmodel

Gemiddeld geven de 78 respondenten het nieuwe schooltijdenmodel een 7,53.
Ouders met kinderen in groep 1-4 (51) geven gemiddeld een 7,84
Ouders met kinderen in groep 5-8 (38) geven gemiddeld een 7,18
Ouders met uitsluitend kinderen in groep 1-4 (40) geven gemiddeld een 7,86
Ouders met uitsluitend kinderen in groep 5-8 (26) geven gemiddeld een 6,92
Ouders met zowel kinderen in groep 1-4 als in groep 5-8 (11) geven gemiddeld een 7,77.
Download HIER het document met de uitkomsten van de peiling inclusief de open vragen.Reactie op de uitkomsten
We zijn blij met de overwegend positieve reacties.

Binnenkort spreken we in een teamvergadering uitgebreider door over deze uitkomsten.

Sommige verbetersuggesties kunnen we gelijk oppakken. Koelkastruimte is bijvoorbeeld inmiddels uitgebreid.

Belangrijk onderwerp in het gesprek in het team zal zijn hoe we de beschikbare tijd om te lunchen kunnen optimaliseren in relatie tot de dagplanning.

Uiteraard zullen we informatie over de schooltijdenverandering bij de Margrietschool blijven delen met collega-scholen in Woerden en omstreken. We merken dat daarvoor veel belangstelling is.