Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vacature lid Raad van Toezicht SPCO Groene Hart

28 maart 2017
SPCO Groene Hart is op zoek naar een nieuw lid voor haar raad van toezicht (RvT). Graag nodigen wij u uit als ouder/verzorger om te solliciteren.
KLIK HIER VOOR DE VACATUREMELDING
KLIK HIER VOOR DE PROFIELSCHETSVacature lid Raad van Toezicht

 
SPCO Groene Hart is op zoek naar een nieuw lid voor haar raad van toezicht (RvT). Graag nodigen wij u uit als ouder/verzorger om te solliciteren.
 
Rol RvT
De RvT heeft een adviserende en signalerende taak richting het College van Bestuur (CvB). Daarnaast moet de RvT de besluiten van het CvB rondom meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goedkeuren.
 
Profiel
Van een lid van de RvT wordt verwacht dat deze een brede maatschappelijke oriŽntatie heeft, ook buiten de SPCO-organisatie. SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke organisatie. Een lid van de RvT is in staat te functioneren als klankbord voor het CvB en heeft affiniteit met de onderwijssector. De beschikbaarheid voor nieuwe RvT-leden is minimaal 4 jaar. Dat betekent dat een ouder-lid een kind moet hebben die in groep 4 of lager zit van een SPCO-school. Een uitgebreide profielschets vindt u op www.spco.nl

 
Procedure
Bent u geÔnteresseerd in de functie van lid van de raad van toezicht? Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk 20 april 2017 naar info@spco.nl.
 
De gesprekken staan gepland op 15 mei 2017 en mogelijk 16 mei en vinden plaats op het bestuursbureau van SPCO Groene Hart, Leidsestraatweg 147, 3443 BT, Woerden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Lucien Harthoorn (vice-voorzitter van de RvT), telefoon 06-31904751 of bezoek onze website www.spco.nl

KLIK HIER VOOR DE VACATUREMELDING
KLIK HIER VOOR DE PROFIELSCHETS