Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Verkeersexamen 2015

16 juni 2015
Op donderdag 16 en vrijdag 17 april is in de groepen 7 het verkeersexamen afgenomen. Inmiddels zijn ook de herkansingen geweest en zijn alle leerlingen geslaagd!

Donderdag 16 april zijn alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor het theoretische deel van het verkeersexamen. Nadat er veel geoefend was in de klas en thuis via de VVN Verkeersexamen app, beantwoordden de leerlingen 20 vragen, waarin het gedrag van de kinderen als fietser en voetganger centraal stond.

Op vrijdag 17 april werd het tweede onderdeel, het praktisch verkeersexamen afgenomen. Hier wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. De leerlingen legden, op een vooraf goedgekeurde fiets, in tweetallen een vaste route af. Langs deze route stonden vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst, beoordeelden of de leerlingen goed handelden.
Helaas waren er uit beide groepen 7 twee leerlingen die niet goed uitgekeken hadden op voorrangskruisingen, waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden met kans op een botsing. Zij moesten het praktisch verkeersexamen na extra oefening nogmaals afleggen. Uiteindelijk heeft iedereen het Verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland ontvangen.

Alle ouders die meegeholpen hebben, hartelijk dank voor jullie inzet!