Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouderbijdrage 2015-2016

30 oktober 2015
Op 30 oktober 2015 is aan alle ouder(s)/verzorger(s) een email verstuurd over de vrijwillige ouderbijdrage voor 2015-2016. De tekst van het emailbericht en een link naar de bijlage treft u hieronder aan:

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Margrietschool,


Bijgevoegd treft u een brief aan van de ouderraad betreffende de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad en is bedoeld om activiteiten te bekostigen die de basisschooltijd voor kinderen bijzonder maken. Vanuit de overheidsbijdrage voor het onderwijs is hier vaak geen of onvoldoende geld voor beschikbaar (denk bijvoorbeeld aan vieringen, sport- en culturele activiteiten).

Bij de Margrietschool nemen we aan veel activiteiten deel, maar vinden we het ook belangrijk om de vrijwillige ouderbijdrage betaalbaar te houden. Ook in 2015-2016 is de ouderbijdrage niet verhoogd. Het bedrag blijft 25,50 per leerling. Wanneer iedereen de bijdrage betaalt blijft het mogelijk om met een betaalbare ouderbijdrage voor alle leerlingen onderwijs leuk te maken.

Ik ondersteun de oproep van de ouderraad in bijgevoegde brief dan ook van harte!
De bijdrage van 25,50 per leerling kunt u overmaken op rekening nummer NL71RABO0122269217 t.n.v. SPCO Groene Hart OR Margrietschool onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).
Alvast bedankt!

Rijk van Ommeren

KLIK HIER VOOR DE BIJLAGE / BRIEF OUDERRAAD