Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vacature schoolraad

13 juni 2016
Wie komt de schoolraad (SR) versterken? De SR is klankbord en dialoogpartner voor de directie.

Wie komt de Schoolraad versterken?

Ieder school binnen de SPCO heeft een Schoolraad (SR). De SR fungeert als klankbord en dialoogpartner voor de directie van de Margrietschool.

Meer concreet betekent dit dat we als SR meedenken over onderwerpen omtrent kwaliteit van onderwijs, opvoeding gerelateerd aan de school en de christelijke identiteit bewaken van de school.

De SR vergadert 3x per jaar met de directie op de woensdagochtend en kent daarnaast ter voorbereiding haar eigen overlegmomenten in de avonduren.
Ook nemen we buiten lestijd geregeld deel in verschillende commissies met teamleden van de Margrietschool. Een ouder die tevens namens de SR als afgevaardigde in de Stichtingsraad zitting wil nemen zou ons goed passen. De Stichtingsraad is het overlegorgaan voor het College van Bestuur van SPCO Groene Hart.

Leden van de SR worden benoemd voor drie jaar, en kunnen nmaal worden herbenoemd. Zij worden gekozen uit ouders die uit overtuiging de grondslag en doelen van de SPCO onderschrijven.

Heeft u interesse in of wilt u meer informatie over deze vacature?
Neem dan contact op met Astrid Blok (vz, 418350) of Rijk van Ommeren (op school).  U kunt ook mailen naar: sr.margriet@spco.nl.

Graag ontvangen wij uw reactie vr 24 juni 2016.