Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Kerstkoekjes verkopen voor het goede doel!

19 november 2015
Alle kinderen van groep 1-8 mogen kerstkoekjes gaan verkopen voor het goede doel ‘Project Opvang Jongeren’ in Burkina Faso!

Het goede doel
Vrienden van juf Anke van der Kolk zijn uitgezonden naar Burkina Faso, in Afrika. Ze heten Sjon en Peggy van Ee.
Sjon en Peggy werken al vanaf 1999 in Burkina Faso, één van de armste landen van de wereld. Ze willen graag op hun terrein jongeren tussen de 12 en 16 jaar op gaan vangen, die aan hun lot worden overgelaten. Als in een groot gezin, waar ze opgevoed, geholpen en begeleid worden, voor een periode van vier jaar. 
Klik hier voor een uitgebreide informatiefolder.
 
Presentaties
Om de kinderen te vertellen over de verkoop van de kerstkoekjes en het goede doel, zullen er presentaties gehouden worden op school door het actiecomité van ‘Stichting Buiten de Grenzen’.
 
Hoe gaat het in zijn werk?
Volgende week krijgen alle kinderen een intekenlijst mee naar huis, waar ze de namen en bestellingen kunnen noteren van de mensen aan wie ze koekjes hebben verkocht.
Er zijn twee verschillende soorten koekjes te koop: kleine suikerkransjes en grote kerstkransen (die je ook in de kerstboom kunt hangen).
 
Vervolgens is het de bedoeling dat de kinderen koekjes gaan verkopen aan bijvoorbeeld familie, vrienden en buren. De kinderen noteren de naam en bestelling op hun intekenlijst. De kinderen hoeven niet met geld over straat, omdat we werken met een eenmalige machtiging.
 
Op maandag 7 december 2015 leveren alle kinderen de intekenlijsten in bij hun eigen leerkracht.
 
Voor deze actie werken we samen met ‘Goberg fondswerving’. Zij zullen de kerstkoekjes leveren en de eenmalige machtigingen innen.
 
Op woensdag 16 december 2015 ligt de bestelling én een kopie van de intekenlijst per kind klaar op school.
Hierover hoort u later meer.
 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Anke of juf Marieke.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
We wensen iedereen veel plezier met het verkopen van de kerstkoekjes!