Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Van de verkeerscommissie

20 november 2015
Bij veel ouders van de Margrietschool leven er al geruime tijd zorgen omtrent de verkeersveiligheid rondom de schoolgebouwen. Zeker nu het weer omslaat en het nog donker is als de leerlingen naar school komen is het thema verkeersveiligheid actueel.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende acties ondernomen om de veiligheid rondom de schoolgebouwen te vergroten. Tijdens het thema-deel van de informatieavond van 6 oktober jl. over de verkeersveiligheid is informatie gegeven over deze acties. Ook zijn de knelpunten ge´nventariseerd waarbij mogelijke oplossingen zijn bedacht. Daarnaast was de bewustwording van het eigen gedrag (ge´llustreerd aan de hand van situaties die in scene zijn gezet) een belangrijk onderdeel van de avond.

 

Via deze link kunt u de presentatie van deze avond bekijken.

 

Sinds enige jaren is er een verkeerscommissie actief binnen de school. Deze commissie bestaat uit ouderraadsleden en Wilma Koetsier (namens de schooldirectie). In de afgelopen jaren heeft de focus van de verkeerscommissie vooral gelegen op het opstellen en het levend houden van de regels op en rondom het schoolplein. In de loop van het vorig schooljaar heeft  de verkeerscommissie de verkeersknelpunten in de wijk  opgepakt (de knelpunten in de buurt van de schoolgebouwen). Via het wijkplatform is contact gezocht met de gemeente om de knelpunten in de wijk kenbaar te maken. Naar aanleiding hiervan is er in maart jl. is een wijkschouw geweest waarbij de wethouder, wijkagent, beleidsmedewerkers, buurtbewoners en de schooldirectie aanwezig waren. De gemeente heeft een positieve/constructieve houding en neemt de verkeersveiligheid serieus. Wel is er ook gekeken naar wat de school en bewoners zelf kunnen doen.

 

Tijdens de schouw zijn de volgende punten bekeken:

  • Hoek Alpenstraat-Bergstraat

  • Parkeersituatie Alpenstaat (voorkant en zijkant)

  • Situatie rondom de Oeralstraat

Tijdens deze nabespreking zijn er adviezen gegeven. De verkeerscommissie is aan de slag gegaan met deze adviezen. Ook heeft de gemeente toegezegd een aantal adviezen te onderzoeken. Zodra er concrete acties genomen zijn wordt u hier via de website van de school over ge´nformeerd.

 

Vanuit de ouderavond kwamen er een aantal aanvullende tips. Ook deze worden onderzocht en meegenomen in het gesprek met de gemeente. Ook hierover wordt u ge´nformeerd zodra er concrete acties bekend zijn.

 

Voor de korte termijn hebben wij het verzoek aan u om om de regels op en rondom het schoolplein goed na te leven. Hieronder worden ze nogmaals genoemd:

 

  • Fietsers komen het schoolplein op aan de kant van de fietsenrekken

  • Op het schoolplein wordt niet gefietst of gestept (ook niet door kleinere kinderen)

  • Parkeer de fietsen langs de heggen (en niet voor de ingang van de hekken)

  • Als een kindje in een zitje zit is een fiets aan de hand toegestaan op het plein

  • Geen honden op het plein, ook niet wanneer ze worden opgetild of vastgemaakt bij de ingang

  • Parkeer uw auto uitsluitend in de parkeervakken en niet op de stoep en de hoeken

  • Spreek elkaar aan op regels en ongewenst gedrag

 

20151002_140709.jpg          20151002_140619.jpg