Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Onderwijs aan vluchtelingkinderen

04 januari 2016
Via allerlei kanalen hebt u kunnen vernemen over de vluchtelingenstromen die wij in deze tijd meemaken. Ook de gemeente Woerden komt voor de uitdaging te staan om aan enige vluchtelinggezinnen, die een verblijfstatus hebben gekregen, te huisvesten. De gemeente heeft in samenwerking met Passenderwijs (samenwerkingsverband passend onderwijs) en de schoolbesturen besproken hoe er een passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar. Uitgangspunt hierbij is om elk kind een passende plek op een school te geven, liefst nabij de huisvesting. Ook de Margrietschool denkt hier actief in mee.
Om de kinderen van 6 – 12 jaar een goede basis te geven voor de Nederlandse taal zal zodra kinderen in Woerden wonen de eerste opvang op de Rembrandt van Rijn school gebeuren. In deze periode van ongeveer 1 – 1,5 jaar krijgen de kinderen vooral taalonderwijs en zal bekeken worden welk type onderwijs bij hen past. De kinderen van 4 en 5 jaar starten direct in een thuisnabije school.

Vanuit de wijk Snel en Polanen en het Staatsliedenkwartier werken de Margrietschool en de R. de Jagerschool samen om kinderen van statushouders in deze wijken een passende plek op een basisschool te geven. De primaire school van plaatsing is de R. de Jagerschool. Beide scholen hebben afgesproken elkaar hierbij collegiaal te ondersteunen. Onze scholen beschikken over expertise en facilitaire mogelijkheden en worden ondersteund door een werkgroep, waarbij Passenderwijs een centrale plaats inneemt. Door samen te werken kunnen we, op het moment dat leerlingen zich concreet aandienen, optimaal gebruik maken van de beschikbare ondersteuningsbudgetten vanuit het rijk en Passenderwijs. In overleg stemmen we af op welke locatie leerlingen feitelijk geplaatst kunnen worden. Via de gebruikelijke wijze worden ouders van de school of groep geďnformeerd.

Met deze informatie hebben we u willen informeren over dit onderwerp.

Hanneke Mulder, directeur R. de Jagerschool
Rijk van Ommeren, directeur Margrietschool