Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

50 jaar KUVO: Gefeliciteerd!

20 januari 2016
Bij de Margrietschool vinden we het belangrijk dat alle kinderen jaarlijks ervaringen opdoen met verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming. Om voor alle kinderen een compleet aanbod te kunnen verzorgen participeert de Margrietschool samen met een groot aantal scholen in de Gemeente Woerden in stichting KUVO.

Beste ouders,
 
Al 50 jaar wordt in Woerden een gezamenlijk binnenschools programma van kunst- en cultuureducatie gerealiseerd, voor alle kinderen van 4-18 jaar. Het is uniek in Nederland dat alle lokale schoolbesturen via KUVO samenwerken in deze basisvorming voor ieder kind.
 
Meer dan 10.000 kinderen maken zo structureel kennis met podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst  en muziek. We stimuleren zo – ook op deze school -  het creatief vermogen en zelfvertrouwen bij alle kinderen, ook als zij er van huis uit nietmee in aanraking komen of kwetsbaar zijn. Dit doen we met veel lokale partijen samen. Veel volwassenen hebben in hun jeugd ook KUVO al meegemaakt. Er  is steeds meer maatwerk mogelijk en ook buiten schooltijd dragen we bij aan initiatieven o.g.v. kunst en cultuur en het betrekken van de wijk. We kunnen er trots op zijn dat we met elkaar, op structurele basis, al zoveel bereiken. Het is een gezamenlijke uitdaging om hier zorg voor te blijven dragen.
 
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen het belang van een brede basisvorming voor ieder kind. In 2016 willen we daarom verder bouwen aan doorgaande leerlijnen voor alle disciplines. Dit doen samen met de school, lokale culturele partners en met gerenommeerde relaties op nationaal niveau. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker onderstreept in zijn visie voor 2032 het belang van creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, samenwerking, digitale en culturele vaardigheden.
 
KUVO is een stichting zonder winstoogmerk.
Om in de toekomst ons belangrijke werk te kunnen blijven doen, willen wij de kracht en het belang van deze collectieve aanpak onderstrepen en dit jubileum zichtbaar  vieren.  Er is een stichting ‘Vrienden van KUVO’ opgericht, waar alle (groot-)ouders die ons een warm hart toedragen ons kunnen ondersteunen.
Voor meer informatie, zie : www.kuvolokaal.nl of mail carole@kuvolokaal.nl. Wij verwelkomen u graag als Vriend!
 
Hartelijke groet,
Carole Leroy
Directeur KUVO