Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Schoolreis 8 september 2017

22 mei 2017
Op vrijdag 8 september 2017 hopen we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. De schoolreiscommissie heeft dit jaar als bestemming gekozen:
.
Voor de groepen 3 en 4 zijn de kosten voor deze schoolreis 20 euro per kind.
Voor de groepen 5 t/m 7 is dit 22,50 euro.
Let op! Het gaat om de groep waar uw kind volgend jaar in zit!

Wij vragen u dit bedrag z.s.m. maar uiterlijk voor 9 juni a.s. over te maken naar rekeningnummer NL71RABO01222.69.217  t.n.v SPCO OR Margrietschool o.v.v. schoolreis 2017, de huidige groep en de voor- en achternaam van uw kind(-eren).
 
De kinderen die nu in groep 2 zitten en volgend schooljaar naar groep 3 gaan, moeten dus ook betalen!
De huidige groep(en) 7 worden groep 8 en gaan dus niet mee op schoolreis.
 
Meer informatie over de schoolreis volgt na de zomervakantie.
Wij hopen op een geslaagde schoolreis!
 
Met vriendelijke groet,
 
Ben van Leeuwen
Suzanne Verburg
Lieke van Rootselaar
Sandra van Breenen
Alie Viet
Annelies Minnaard
Annika Both