Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

PBS update

20 september 2016
Vorig schooljaar zijn we bij de Margrietschool gestart met SW-PBS. Aan de hand van de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier hebben we concrete gedragsverwachtingen opgesteld. Voor de zomervakantie hebben we aandacht besteed aan gedragsverwachtingen in de gang. Vanaf deze week richten we ons in het bijzonder op de 'eetmomenten'.

Vorig jaar zijn wij op de Margrietschool gestart met SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support). In mei hebt u kennis kunnen maken met het gedachtengoed van PBS op de ouderavond. Ook de kinderen hebben vorig jaar al het een en ander gehoord over PBS.

Wij hebben met elkaar de 3 belangrijkste waarden voor de Margrietschool vastgesteld, nl. Plezier, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Aan de hand van de waarden hebben wij een aantal algemene gedragsverwachtingen vastgesteld. Wat betekent het nu concreet om je verantwoordelijk te gedragen op school? Hoe zorgen wij er samen voor dat iedereen veilig is op school en plezier kan hebben?

Aan het eind van het schooljaar hebben we extra aandacht besteed aan hoe je je gedraagt in de gang. Welke gedragsverwachtingen horen er bij de gang: 1. Je loopt rustig. 2. Je zorgt dat de vloer leeg blijft. 3. Je praat zachtjes. We zijn gestart met een “gangles” en hebben in de weken die volgden, dikke duimen kaarten uitgedeeld aan kinderen die zich aan de afspraken hielden. De kinderen konden zo met de groep voor een beloning sparen, zoals bijvoorbeeld een buitenspel spelen met de hele groep.

Na de zomervakantie was het goed om de afspraken van de gang te herhalen. In de eerste weken van dit schooljaar stond de gang weer centraal.
Vanaf maandag 19 september starten we met de les “eetmomenten”. De 4 weken die volgen zullen we extra aandacht besteden aan de gedragsverwachtingen tijdens de eetmomenten. 1. Je houdt je handen en voeten bij jezelf 2. Je doet wat er van je verwacht wordt 3. We zorgen samen voor een goede sfeer. Vraagt u na 19 september maar eens aan uw kind wat het geleerd heeft tijdens de les “eetmomenten” en wellicht is het leuk om met elkaar te bespreken of de regels van school ook thuis toe te passen zijn.