Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Gelijke kansen?

14 november 2016
Blog van Rijk - november 2016 Over hoge verwachtingen van al onze talentvolle leerlingen.

In de novembermaand staat bij de Margrietschool voor de leerlingen in de groepen 8 een spannend gesprek op het programma. In een 20-minutengesprek spreken ouders en leerkracht over het voorlopig schooladvies. Dit jaar hebben we er voor gekozen om ook leerlingen zelf daarbij uit te nodigen (het hoeft niet, het mag). We zijn benieuwd hoe dat bevalt.
 
Deze maand is er ook vanuit het ministerie een tweetal interessante initiatieven. Staatssecretaris Dekker heeft aangekondigd dat alle ouders van groep 8-leerlingen een brief kunnen verwachten waarin staat wat de rechten van ouders zijn bij het schooladvies. Dit deed hij nadat bleek dat heroverweging van het schooladvies na een hogere eindtoets niet altijd leidde tot bijstelling van het advies.
Minister Bussemaker lanceerde de ‘gelijke kansen alliantie’. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen met dezelfde talenten recht hebben op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders of hun financiële middelen.
 
Laat ik beginnen met de gelijke kansen alliantie. Wat een prachtig initiatief! Dit is precies waarom ik zo’n mooi vak heb. Elke dag zie ik kinderen die ontwikkelingsstapjes zetten of -sprongen maken. En toch voelde dit initiatief ook ongemakkelijk. Of nee, niet zozeer het initiatief, meer eigenlijk de manier waarop ermee aan de haal gegaan wordt. Misschien wel onbewust gaat het namelijk over ‘hoger’ en ‘lager’. De waardering voor mensen die cognitief sterk zijn en met hun hoofd leren en werken lijkt meer dan voor mensen die praktisch sterk zijn en met hun handen of met mensen willen werken.
 
Misschien moet staatssecretaris Dekker nog eens te rade gaan bij de gelijke kansen alliantie. Gelijke kansen is namelijk niet: “iedereen naar de universiteit”. Met zijn actie lijkt Dekker vooral het gewicht van de eindtoets te willen benadrukken. De eindtoetsscore gaat echter vooral over rekenen en taal. En omdat er meer is dan rekenen en taal gebeurt het bij de Margrietschool (en op heel veel scholen) ook dat 2 leerlingen met dezelfde score op de eindtoets toch een verschillend advies hebben gekregen.
 
Voor de helderheid: bij de Margrietschool geven we een goed onderbouwd schooladvies. Daar betrekken we alle informatie bij die over een leerling bekend is. ‘Hoger’ is dan echt niet altijd ‘beter’. We willen vooral een passend advies geven. We volgen onze oud-leerlingen dan ook een aantal jaren en proberen te leren door hun carriere in het VO te leggen naast het schooladvies dat we hebben gegeven. En als voor de huidige leerlingen in groep 8 blijkt dat de score op de eindtoets hoger is dan het advies dan heroverwegen we het advies. De afgelopen jaren hebben we met alle ouders contact opgenomen zodra bleek dat dit aan de orde was en bij sommige leerlingen hebben we het advies bijgesteld. Bij andere leerlingen niet.
 
Terug naar de gelijke kansen: Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders of hun financiële middelen. Er wordt zo verschrikkelijk snel gedacht in ‘hoog’ en ‘laag’. In onze wijk kon het nog wel eens een uitdaging zijn om een meer praktische opleiding hoog te waarderen.

Ik heb hoge verwachtingen van al onze talentvolle leerlingen!