Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Project veiligheid op en rond het schoolplein

16 november 2016
De verkeerscommissie van de Margrietschool (bestaande uit een aantal leden van de ouderraad en Wilma Koetsier namens de schooldirectie) zijn al een paar jaar in overleg om de verkeersveiligheid op en rond het plein te verbeteren.
In de afgelopen jaren heeft deze commissie een aantal acties ondernomen:
  • De flyers met daarop de pleinregels zijn enkele keren uitgedeeld aan ouders en leerlingen
  • Er is een informatieavond voor de ouders geweest over dit thema
  • Er is een wijkschouw geweest vanuit de gemeente. Verschillende betrokken disciplines waren daarin vertegenwoordigd (wethouder, beleidsmedewerker verkeer, leden van het wijkteam, wijkagent, ouders en schooldirectie)
 
Op basis van het gesprek met de ouders tijdens de informatieavond hebben wij geconcludeerd dat de wensen t.a.v. de veiligheid in en rondom de schoolgebouwen unaniem zijn. Deze wensen zijn met de gemeente gecommuniceerd.  Enkele actiepunten zijn onderzocht en blijken helaas niet mogelijk. Een aantal andere actiepunten staan nog open bij de gemeente.
 
Naast deze actie willen wij de  (verkeers)veiligheid aandacht blijven geven. Wij doen (naast de wekelijkse verkeerslessen in de klas) op de volgende manier:
  • De regels op en rondom de schoolpleinen zullen een plek krijgen binnen SW-PBS. Zodra dit aan bod komt zullen wij u hierover informeren.
  • Vanuit de ouderbijdrage wordt het programma Streetwise van de ANWB bekostigd. Dit betreft een tweejaarlijks programma voor alle leerlingen. Streetwise is een praktisch programma wat gericht is op het geven van inzicht in je eigen gedrag in het verkeer.
 
Daarnaast willen wij u vragen of u, in het belang van de veiligheid van alle leerlingen, rekening wilt houden met de volgende punten:
  • Parkeer uw auto altijd in een parkeervak of langs de straat op een veilige plek.
  • Rij een rondje door de wijk om het keren op de hoeken te vermijden (dit is erg onveilig voor leerlingen die fietsen, zeker als het zicht straks minder is in het donker of bij regen)
  • Plaats uw fiets langs de heg zodat de ingang vrij blijft
 
 
Heeft u vragen of suggesties voor de verkeerscommissie dan kunt u deze stellen via or.margriet@spco.nl
 
 
Nog een tip, met name voor de fietsers: de Fietsersbond afdeling Woerden onderhoudt nauw contact met de gemeente over gevaarlijke of onhandige situaties. Dat kan zijn een paaltje, een kruising of bekende gladde stukken bij vrieskou. Heeft u tips of suggesties, dan kunt u die mailen naar woerden@fietsersbond.nl
 
http://woerden.dichtbij.nl/lokaal-nieuws/heeft-gevroren-glad-o-ja-even-wennen