Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vacature schoolraad

01 december 2016
Al goede voornemens voor 2017? Kom de Schoolraad versterken!
Iedere school binnen de SPCO heeft een Schoolraad (SR). De SR fungeert als klankbord en dialoogpartner voor de directie van de Margrietschool.
Meer concreet betekent dit dat we als SR meedenken over onderwerpen als; opvoeding gerelateerd aan de school, kwaliteit van onderwijs in de breedste zin en de christelijke identiteit bewaken van de school.

De SR vergadert 3x per jaar met de directie op de woensdagochtend en kent daarnaast ter voorbereiding haar eigen overlegmomenten in de avonduren. Ook nemen we naschool geregeld deel aan verschillende commissies met teamleden van de Margrietschool. Daarnaast heeft de SR een actieve rol in het organiseren van de jaarlijkse Schooljaaropening.

Gezien de huidige samenstelling van de SR gaat onze voorkeur uit naar een man.

Leden van de SR worden benoemd voor drie jaar, en kunnen nmaal worden herbenoemd. Zij worden gekozen uit ouders die uit overtuiging de christelijke grondslag en doelen van de SPCO onderschrijven.

Heeft u interesse in of wilt u meer informatie over deze vacature?
Neem dan contact op met Astrid Blok (vz, 418350) of Rijk van Ommeren (op school).  U kunt ook mailen naar: sr.margriet@spco.nl.

Graag ontvangen wij uw reactie vr 15 januari 2017