Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Feedback gevraagd

10 januari 2017
De Margrietschool wil de kwaliteit van het onderwijs en de school continu blijven verbeteren. Daarom vragen we om feedback. Als ouder heeft u een beeld en een beleving bij onze school. Ook leerlingen en andere belanghebbenden bij de Margrietschool betrekken we hierbij.


Wij hebben een vragenlijst opgezet voor alle ouders. Het invullen zal ongeveer 10 minuten duren en is volledig anoniem. Bijna alle vragen zijn multiple choice. U kunt kiezen op een schaal van 1 tot 4, of u het eens of oneens bent met de stelling. De vragenlijst is ook makkelijk in te vullen vanaf uw smartphone of tablet. Via een emailbericht ontvangen alle ouders een link om de vragenlijst in te vullen. We vragen dit voor 20 januari aanstaande te doen.

In de komende weken zullen wij daarnaast willekeurig een aantal ouders uitnodigen voor een verdiepend gesprek. Ook verzamelen we informatie bij leerlingen en andere betrokkenen bij de school. We worden hierbij ondersteund door Charlotte Matse van Studiolot.nl.

De resultaten zullen we uiteraard met u delen. Bedankt voor uw medewerking!