Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Week van de hoop - samenwerking kerk en school in Woerden-Oost

31 januari 2017
Christelijke scholen kennen een waardevolle traditie van verbinding met lokale kerken. In Woerden-Oost werken de Margrietschool, de R de Jagerschool en het Baken samen om deze traditie op een eigentijdse wijze hernieuwd vorm te geven. In de week van 19-26 maart 2017 wordt gezamenlijk invulling gegeven aan ‘de week van de hoop’.
Wij leven in een tijd van polarisatie, angst, terrorisme en algehele verharding van de maatschappij. Door Internet en (social) media krijgen deze aspecten meer aandacht dan ooit. Terwijl er ook heel hoopvolle dingen gebeuren. Zoals in het onderwijs, waar leerkrachten elke dag bezig zijn om onze kinderen te inspireren en ze te laten inzien dat zij nodig zijn om een hoopvolle samenleving te bouwen.
De hoop van kinderen, leerkrachten en ouders willen we zichtbaar maken. Als positieve tegenkracht voor alles wat daaraan afdoet. Door in de R de Jagerschool, de Margrietschool en in het Baken actief bezig te zijn met het thema hoop willen we hen in staat stellen blijken van hoop te uiten en te delen met de wereld.
 
Gezamenlijk sluiten we ons aan bij de landelijke campagne “ik heb hoop” in de week van 19-26 maart 2017 (www.ikhebhoop.nl).
Met enkele speciaal ontwikkelde lessen en een app ontdekken leerlingen samen wat hoop voor hen betekent, waar zij hoop van krijgen en hoe zij hoop kunnen delen met elkaar en de wereld.
Op 19 maart zal de reguliere samenkomst in het Baken in het teken staan van het thema “hoop” en op 26 maart sluiten we de week in het Baken af met een bijzondere samenkomst vanuit het idee ‘kliederkerk’ (www.kliederkerk.nl)
Tijdens de 'week van de hoop' zal ook de jaarlijkse actie voor het goede doel plaatsvinden. Daarover later meer informatie.