Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouderraad zoekt: enthousiaste nieuwe leden!

07 april 2017
De OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten in de school. Als het je leuk lijkt om lid te worden van de Ouderraad, willen we graag met je kennismaken.
De Ouderraad (OR)
De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de kinderen op school; leden zijn direct aanspreekbaar en signaleren snel schoolgerelateerde zaken. Ook via de e-mail (website) is de OR aanspreekbaar. Waar nodig kan de OR actie ondernemen of zaken onder de aandacht van het team en de directie brengen. Op die manier vormt de OR een brug tussen ouders en school. Tijdens de vergaderingen is altijd een vast lid van het team aanwezig.
 
Wat doet de Ouderraad
De  OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten in de school. Enkele voorbeelden hiervan zijn de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, het kleuterfeest, de schoolreis, maar ook het organiseren van thema-avonden voor ouders is een activiteit  die door de OR kan worden opgepakt. De organisatie van activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.
 
Nieuwe leden gezocht
Voel je je betrokken bij de school van je kind en wil je hier iets mee doen? Vind je het leuk om actief mee te denken en te helpen bij het organiseren van feesten en vieringen en wil je meedenken over onderwerpen als verkeersveiligheid rondom school, ouderbetrokkenheid en groepsouders? Dan willen we graag met je kennismaken!
 
Wat houdt het in?
De Ouderraad vergadert ca. 7 maal per jaar. Voor de organisatie van feesten en vieringen wordt gewerkt met commissies. In een commissie hebben zowel OR-leden als leerkrachten zitting. Je kiest zelf  aan welke commissies je wilt deelnemen, uiteraard in overleg met de overige OR-leden. Een OR-lidmaatschap geldt in principe voor de duur van 4 jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens 4 jaar.
 
Aanmelden via or.margriet@spco.nl
Als het je leuk lijkt om lid te worden van de Ouderraad, willen we graag met je kennismaken. Meld je aan via ons e-mail adres. Na kennismaking met de wervingscommissie, wordt je formeel voorgedragen in de vergadering. In geval van (te) veel aanmeldingen, kunnen er verkiezingen worden gehouden.