Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouders geven de Margrietschool gemiddeld een 7,95. Leerlingen geven een 8,39

21 augustus 2017
In het afgelopen voorjaar heeft de Margrietschool gekozen voor een uitgebreide enquête in plaats van de korte jaarlijkse vragenlijst. De rapportage daarvan is hier als download beschikbaar. We zijn trost op de gegeven cijfers en de hoge respons! (ouders 7,95 met 72,3% respons en leerlingen 8,39 met 99% respons)
Beste lezer,

Wij vinden het belangrijk te weten hoe ouders en leerlingen over onze school denken. We houden daarom jaarlijks een korte enquête onder ouders en ook onder leerlingen van de groepen 5-8. In 2017 heeft de Margrietschool gekozen voor een uitgebreide vragenlijst om meer informatie op te halen. Daarbij was het streven naar een hoge respons.
Ook onder leerlingen is een uitgebreide vragenlijst afgenomen in de groepen 5-8 en met enkele leerlingen uit de groepen 3 en 4 zijn gesprekken gevoerd. Bij de vragenlijst voor leerlingen is ook de nieuwe jaarlijkse vragenlijst mbt sociale veiligheid toegevoegd. Dit thema heeft bij leerlingen daardoor extra aandacht gekregen.

Via deze link is de rapportage van deze vragenlijsten te downloaden.

We zijn erg blij met de relatief hoge respons! Bedankt daarvoor.
Het gemiddelde cijfer dat ouders en leerlingen de Margrietschool geven maakt ons trots!
Wel met een gezonde nuchterheid, zoals u dat van ons gewend bent.

In de rapportage vinden we ook aanleidingen voor verbetering. In overleg met de schoolraad en de medezeggenschapsraad nemen we de uitkomsten van de rapportage mee in ons nieuwe jaarplan. Zo blijven we ook als school leren en ontwikkelen: "Samen Groeien Bloeien".

Rijk van Ommeren