Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

PBS

04 december 2017
Hoewel u de afgelopen maanden in de nieuwsbrief niets heeft gehoord over PBS, zijn wij op school gewoon doorgegaan met het PBS-traject.

Sociale veiligheid

De eerste 7 weken van het schooljaar stond de sociale veiligheid centraal. Deze eerste weken noemen wij in het onderwijs de gouden weken. In de gouden weken wordt de groep gevormd. Na een lange vakantie van 6 weken start iedereen weer opnieuw aan een schooljaar. Soms komen er nieuwe leerlingen in een groep of heeft iemand afscheid genomen. Bijna altijd start het nieuwe schooljaar in een ander lokaal en met een andere leerkracht. De groep moet zich daarom opnieuw vormen en regels en afspraken worden met elkaar afgesproken. Wij hebben deze gouden weken gebruikt om de sociale veiligheid centraal te stellen. Wellicht heeft u her en der in de school de “Stop,loop,praat” posters zien hangen. Deze posters geven de stappen weer die met de kinderen zijn afgesproken. Wanneer iemand iets doet of zegt waar je last van hebt, zeg je duidelijk stop. Dit ondersteun je met een handgebaar. Stopt het ongewenste gedrag niet dan loop je weg uit de situatie. Mocht het zo zijn dat het gedrag nog niet stopt, dan ga je naar een volwassene en praat je over wat je dwars zit.

 

Door middel van de metafoor van een kaars onder een stolp werd duidelijk gemaakt hoe belangrijk de rol van de omstanders is bij pestgedrag. Wanneer het pesten geen zuurstof krijgt door aandacht van de omstanders, zal het pesten stoppen. Zoals de kaars zal doven wanneer het onder een stolp wordt geplaatst en geen zuurstof meer krijgt. Met de kinderen is besproken wat je als omstander kunt doen bij ongewenst gedrag. Je kunt opkomen voor degene die gepest wordt en stop zeggen. Je kunt ook weglopen bij vervelend gedrag en het melden bij een juf of meester.


In de periode die ons dit kalenderjaar nog rest, staan de 3 waarden van de Margrietschool centraal( Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Plezier). De leerkracht kiest welke waarde hij/zij centraal wil stellen in zijn/haar klas. In de week voor de kerstvakantie worden de gedragsverwachtingen rondom de vieringen herhaald, zodat we een fijne kerstviering met elkaar kunnen hebben.  

De gedragsverwachtingen voor de vieringen zijn:

  • Veiligheid: Je zit rustig en houdt je handen en voeten bij jezelf.  

  • Verantwoordelijkheid: Je accepteert de ander zoals hij/ zij is. Je doet wat er van je verwacht wordt.

  • Plezier: Je zorgt samen voor een goede sfeer en hebt aandacht voor de ander.