Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Schoolpleinregels en het verkeer

04 december 2017
In deze donkere en regenachtige dagen is het goed extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen.

Enkele jaren geleden hebben wij veel aandacht besteed aan de veiligheid van de routes naar en van school. De gemeente heeft in samenwerking met het wijkplatform een wijkschouw gehouden en er is een ouderavond georganiseerd waarin aandacht is besteed aan de volgende thema’s

-het parkeren rondom de school

-inventarisatie van de plekken die als onveilig worden ervaren op de route van en naar school

 

Helaas hebben de acties die toen ondernomen zijn niet tot concrete aanpassingen geleid.

Sinds enkele maanden hebben een aantal ouders van de school de handen ineen geslagen en zijn tot actie gekomen. Deze ouders hebben contact opgenomen met Veilig Verkeer Nederland. Momenteel wordt er samen met VVN een enquête ontwikkeld waarin de verkeersveiligheid rondom de school wordt geïnventariseerd. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

 

Om ook aandacht te besteden aan de veiligheid van de leerlingen in de directe omgeving van de school en op het schoolplein zult u binnenkort een flyer van ons ontvangen met daarop de schoolpleinregels.