Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Voor- en naschoolse opvang

De Margrietschool wil een plezierige en veilige school zijn waar kinderen zich geaccepteerd en geborgen voelen. Daarbij hoort ook opvang voor leerlingen die rondom de schooltijden niet thuis kunnen zijn. Wij streven daarom naar een zogenaamd “dagarrangement”. Voor ouders die dat willen bestaan de volgende mogelijkheden:

Opvangtijden:

voorschools: 7.30 -8.30 uur (in gebouw Alpenstraat 3)
naschools:
14.00 – 18.30 uur (in de gebouwen Alpenstraat 3 en Oeralstraat 7)

 

Verantwoordelijkheid en uitvoering

De uitvoering van deze opvangmogelijkheden is door de Margrietschool in handen gegeven van de ervaren organisatie Kindercentra Midden-Nederland Kind & Co die deze diensten op vele scholen uitvoert. De scholen van de SPCO werken volgens het “makelaarsmodel” waarbij scholen zich richten op hun kerntaak onderwijs en activiteiten die daar niet direct mee in verband staan uitbesteden aan specialisten. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit ligt dan ook bij KMN Kind & Co. Op de Margrietschool is KMN Kind & Co al jaren actief. Voor de kosten van de voorschoolse en naschoolse opvang kunt u de site of het telefoonnummer van KMN Kind & Co raadplegen.


Actuele informatie kunt u gemakkelijk vinden op de site van KMN Kind & Co met het adres: www.kmnkindenco.nl


Op de site van KMN Kind en Co treft u ook de mogelijkheid uw kind aan te melden voor voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.