Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Buitenschoolse opvang

In samenwerking met KMN Kind & Co, is een aanbod in voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang opgezet. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u zich opgeven via de website van KMN Kind & Co (www.kmnkindenco.nl) of via onze eigen website. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen via de directie van de school.