Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Cito

De Margrietschool maakt gebruik van toetsen van het CITO binnen ons leerlingvolgsysteem. Door afname van deze methode-onafhankelijke toetsen ontstaat door de jaren heen een beeld van het niveau waarop de leerstof beheersd wordt. Rapportage van deze toetsen vindt plaats via het ouderportaal en als bijlage bij de rapporten.
Naast de methode-onafhankelijke toetsen door de jaren heen vormen methodegebonden toetsen en waarnemingen van leerkrachten (bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingkenmerken die niet toetsbaar zijn) de basis voor het schooladvies in groep 8.
 
In groep 8 wordt, meestal in april, de Cito-Eindtoets afgenomen.