Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Cito

Zoals in § 2.11 al gemeld maken wij gebruik van toetsen van het CITO binnen ons leerlingvolgsysteem. In groep 7 wordt de Cito-Entreetoets afgenomen in de laatste periode van het cursusjaar. In groep 8 wordt de Cito-Eindtoets afgenomen. Meestal is dit in februari.