Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Computers

Op onze school neemt de computer een belangrijke plaats in. We zijn ons ervan bewust dat het voor kinderen erg nuttig is dat ze om kunnen gaan met deze apparatuur. De computer wordt op drie manieren ingezet: als hulpmiddel bij het onderwijsleerproces, als leerdoel op zich, waarbij we kinderen vaardigheden bijbrengen op het gebied van informatietechnologie en tenslotte als administratief hulpmiddel. M.b.t. het bijbrengen van de ICT vaardigheden streven wij naar de doelen die door de Woerdense scholen zijn vastgesteld. In groep 7 wordt jaarlijks in een aparte lessenserie aandacht besteed aan de gevaren van het internetgebruik.