Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Godsdienstonderwijs en levensbeschouwing

Op onze school krijgen de leerlingen les in het vak Godsdienst. U kunt daar ook eerder in deze gids meer over lezen. Wij besteden daar gemiddeld een half uur per dag aan. Tijdens deze lessen worden er verhalen verteld volgens het vertelrooster van de methode Kind op Maandag (zie ook www.kindopmaandag.nl). Ook worden er gezamenlijk liederen gezongen, ‘geknutseld’ en gepraat over de inhoud van de verhalen.