Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Hygiene

Het schoonmaakbedrijf zal er voor zorgen dat de school dagelijks wordt schoongemaakt. Jaarlijks krijgt het gebouw een uitgebreide schoonmaakbeurt door het schoonmaakbedrijf. Dit gebeurt meestal in de zomervakantie. Op locatie Alpenstraat worden de vloeren (in verband met noodzakelijk onderhoud) 2x per jaar voorzien van een nieuwe waslaag.
Daarnaast zijn er van tijd tot tijd (zie jaarkalender) zogenaamde schoonmaakavonden. Samen met ouders zorgen we op die momenten voor een extra schoonmaakbeurt van de lokalen. In de bovenbouwgroepen betrekken we hier ook de leerlingen bij.
Het spreekt voor zichzelf dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een schonere leefomgeving.