Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Instroomgroep

Om de leerlingenstroom goed op te kunnen vangen werken wij met een zgn. ‘instroomgroep’. Om een duidelijke regelmaat en structuur te kunnen bieden is er voor gekozen om in 2010-2011 twee instroomgroepen in het leven te roepen. Dit is een kleine groep 1 die voller wordt naarmate er meer kinderen 4 jaar worden. Beide instroomgroepen zullen aan het begin van het schooljaar starten. Concreet betekent deze organisatievorm dat er voor kinderen die rond de zomervakantie 4 jaar worden er een aparte regeling kan gelden als het gaat om ‘opstappen’. Een instroomgroep kan immers ook vol zitten. Als uw kind rond deze data 4 jaar wordt kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 1 of de directie van de school om over de opstapmogelijkheden te overleggen.