Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Jaarrooster onderwijstijd

2012-2013

De urenberekening van vakanties en vrije dagen voor 2012 - 2013 is hier opgenomen.
Met het aantal uren onderwijstijd blijven wij ruim boven het wettelijk minimum van 940 uren (gemiddeld) per schooljaar.
Hieronder treft u een overzicht aan.
Goed om te vermelden is dat de Margrietschool ouders en leerlingen in de gelegenheid stelt een ‘flexdag’ op te nemen. De uren hiervoor zijn opgenomen in de urenberekening, het beleid m.b.t. deze regeling staat vermeld in de schoolgids.

In het jaarrooster volgen wij onze jaarkalender. Daarin kunt u vinden op welke data wij vakanties, vrije dagen en studiedagen hebben gepland.
De jaarkalender ontvangt u aan het begin van het schooljaar en kunt u ook hier downloaden.
De schooltijden vindt u bij het kopje ‘schooltijden’. 

 
 
2012-2013
Vakanties en vrije dagen
     gr 1-2  gr 3  gr 4-7  gr 8
           
Herfstvakantie (15/10-19/10) 1 week 23,50 23,50 25,50 25,50
Koeienmarkt (24/10) 1 woensdag 3,50 3,50 3,50 3,50
Kerstvakantie (24/12-04/01) 2 weken 47.00 47.00 51,00 51,00
Voorjaarsvakantie (18/02-22/02) 1 week 23,50 23,50 25,50 25,50
Pasen (29/03 en 01/04) 2 dagen (vr/ma) 9,00 9,00 11,00 11,00
Meivakantie (29/04-03/05) 1 week 23,50 23,50 25,50 25,50
Hemelvaart / Verlengde Meivakantie (06/05-10/05) 1 week 23,50 23,50 25,50 25,50
2e pinksterdag (20/05) 1 dag (ma) 5,50 5,50 5,50 5,50
Zomervakantie (22/07-30/08) 6 weken 141.00 141.00 153,00 153,00
Studiedagen totaal uren 3,5 3,5 3,5 3,5
schoolreisje 3 t/m 7 1 dag   -2,50 -2,50  
werkweek groep 8 3 dagen gr8 12 uur       -12,00
flexdag 1 dag 5,5 5,5 5,5 5,5
           
Totaal   309,00 306,50 332,50 323,00
 
Totaal aantal uren 2012/2013
Totaal aantal mogelijke lesuren minus vrije dagen:
gr 1-2:          1227,50 – 309,00 = 918,50
gr 3:             1227,50 – 306,50 = 921,00
gr 4-7:          1331,50 – 332,50 = 999,00
gr 8:             1331,50 – 323,00 = 1008,50
 
gemiddeld aantal lesuren per schooljaar groep 1-4: 939,25
gemiddeld aantal lesuren per schooljaar groep 5-8: 1001,38
gemiddeld aantal lesuren per schooljaar groep 1-8: 970,31
 
eerste schooldag 2012-2013: 20-08-2012
laatste schooldag 2012-2013: 19-07-2013
 
 
Studiedagen 2011-2012
woensdag 20 maart 2013 - alle groepen
 
*
Omdat in het verleden tekorten in de urenberekening gerepareerd dienden te worden willen we risico's daarin vermijden en maken we gebruik van de ruimte in het vakantierooster om de uren dit jaar iets ruimer in te plannen.
Tevens is het wenselijk om niet heel krap in de urennorm te zitten in verband met het besluit in 2014 over te stappen naar een ander schooltijdenmodel.