Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Kleding

Op onze school gelden enkele afspraken voor het onderwerp kleding:
  • Bij gymnastiek dient passende kleding te worden gedragen, zie hiervoor de betreffende paragraaf elders in deze gids.
  • Petten en andere hoofddeksels zijn in de klas niet toegestaan, tenzij hiervoor op verzoek toestemming is verleend door de directie.
  • Gezichtsversluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze overtuiging zijn niet toegestaan.
In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en anderen.

Via de Ouderraad kunt u tegen inkoopsprijs een T-shirt met het Margrietschool-logo bestellen. Deze shirts worden gebruikt bij sportactiviteiten, schoolreis e.d. Het is erg handig als elk kind er een heeft maar het is niet verplicht.