Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Kunstzinnige vorming

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen jaarlijks ervaringen op doen met de verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming. Hierbij moet gedacht worden aan beeldende vorming, muziek, dans, drama, theater, film etc. Aan veel van deze onderdelen wordt tijdens de gewone lessen aandacht besteed. Te denken valt aan handvaardigheidslessen, crea-middagen, de reguliere muzieklessen en de aandacht voor jeugdliteratuur tijdens het taal- en leesonderwijs. Kinderen moeten ook regelmatig kennis kunnen maken met theater, professionele muziekbeoefening, toneel etc.Om voor alle kinderen een compleet aanbod te kunnen verzorgen hebben we samen met een groot aantal scholen in de Gemeente Woerden de Stichting ‘Cultuur Educatieve Commissie’ (kortweg CEC/KUVO). Hiermee creëren we aanzienlijk meer mogelijkheden dan wanneer we het als school alleen moeten doen. In nauwe samenwerking met diverse instanties wordt er jaarlijks een ‘kunstmenu’ gepresenteerd, waarbij elk kind jaarlijks 1 á 2 voorstellingen of projecten krijgt aangeboden. Daarnaast biedt de CEC/KUVO interessante aanvullende programma’s waar we regelmatig een keuze uit maken.