Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Mobiele telefoons

Tot zomer 2010 was het meenemen van mobiele telefoons naar school verboden. Dit verbod bleek echter met name in de bovenbouw niet te handhaven. Toch blijven we het meenemen van een mobiele telefoon naar school sterk afraden! Op school is het risico van stukgaan of zoekraken relatief groot. De nieuwe afspraak luidt:

Mobiele telefoons mogen op eigen risico van zoekraken of stukgaan door leerlingen naar school meegenomen worden, maar onder schooltijd (zodra de bel gegaan is) niet meer gebruikt worden. Wordt door de leerkracht toch gebruik en/of geluid geconstateerd, dan wordt de mobiel ingenomen en pas de volgende schooldag weer teruggegeven. De leerkracht bewaart de mobiel dan op school op een veilige plek.