Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Opstappen

Voor kleuters, die drie jaar en tien maanden oud zijn, is er de mogelijkheid om alvast een paar morgens te komen wennen op school. In de twee maanden die het kind nog moet wachten op het grote moment, mag hij voor ten hoogste vijf dagdelen meedraaien.
Deze dagen mogen niet worden gebruikt om het kind enige dagen voor zijn verjaardag alvast naar school te brengen. De kinderen zijn op de dinsdagmorgen en donderdagmorgen van harte welkom. De leerkracht van groep1 zal tijdig contact met u opnemen om de data met u af te spreken. Deze regeling is niet verplicht. U hoeft er geen gebruik van te maken. Voor leerlingen die in groep 2 t/m groep 8 komen is het ook mogelijk om een dag te wennen aan de nieuwe school. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit tijdens het aanmelden aangeven. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om de datum met u af te spreken.