Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouderbijdragen

De ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage per leerling, die ten goede komt aan bijzondere activiteiten in de school, die geen onderdeel zijn van het ‘gewone onderwijs’. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt beheerd door de ouderraad.
Voorbeelden van activiteiten die uit die ouderbijdrage betaald worden zijn:
  • schoolfeesten (zoals Sinterklaas);
  • ouderavonden;
  • kerst- / paasvieringen;
  • verzekeringen;
  • sportactiviteiten;
  • culturele activiteiten.
Voor kinderen die na januari in een schooljaar worden ingeschreven, wordt de bijdrage gehalveerd. De ouderbijdrage voor 2011-2012 bedraagt € 25,50. U ontvangt hier aan het begin van het jaar een factuur voor. De ouderbijdrage kan worden voldaan via reknr. 1222.69.217 t.n.v. OR Margrietschool. Vermeld ook de naam van uw kind(-eren) erbij!
 
Schoolreis en schoolkamp
De kosten voor deze activiteiten worden door de ouders betaald. Voor schoolreizen ligt het bedrag tussen de € 15,- en € 20,-. Over de kosten voor het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 wordt u tijdig geïnformeerd. Deze kosten zullen zo’n € 65,- zijn.
 
Overige bijdragen
Onder ‘zending’ kunt u lezen dat hiervoor ook een kleine bijdrage wordt gevraagd. Om volledig te zijn is het goed te wijzen op incidentele acties als fancy fairs en Lentefeesten, kleuterfeesten, jubilea, vieringen van verjaardagen enzovoort. Veelal worden ouders hierbij in de gelegenheid gesteld hun financiële steentje bij te dragen.