Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Ouderhulp

De zogenaamde ‘ouderhulplijst’ ontvangt u bij aanvang van het schooljaar. Hierop kunt u aangeven voor welke activiteiten u zich als ouder wilt inzetten. Voor activiteiten waar groepen bij betrokken zijn zullen de groepsouders van betreffende groepen u benaderen. Ook wordt in de loop van het schooljaar, veelal door middel van een brief, zo af en toe een beroep op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen. Ouderhulp is voor ons als schoolorganisatie onontbeerlijk. Zonder de inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen dat ook u het belang van ouderhulp inziet.